Friday, December 29, 2017

3. veebruar 2018: Boris Mosafir Whipping Workshop & Party @ BDSM Estonia Studio


2. detsembril 2017 toimus BDSM Estonia stuudios piitsutamise teemaline seminar, mille viis läbi Sankt Peterburist pärit shibari meister Boris Mosafir. 3. veebruaril on Boris taas Tallinnas ja teeb BDSM Estonia stuudios piitsutamise praktikumi. Osalema on kindlasti oodatud seminaril osalenud, aga ka kõik teised asjaarmastajad.

Piitsutamise treeningu programm:

1. Tutvustame veel kord piitsutamise vahendeid ja nende kasutusvõimalusi
2. Piitsutamise tüübid
3. Praktika
3.1. Piitsutaja asend
3.2. Piitsa hoidmine, löögile õige tugevuse andmine, piitsa liikumine
3.3. Harjutused korrektse löögi soorituseks
3.4. Erinevate löögi tüüpide harjutamine floggeriga
3.5. Erinevate löögi tüüpide harjutamine ühe-sabalise-piitsaga (snake)
4. Keerukuste ning vigade analüüs, küsimused-vastused

Võta workshopile kaasa kõik vahendid, mida oled ise harjunud kasutama. Samuti saab kohapeal uusi piitsasid katsetada ja osta.

Workshop on mõeldud erinevatele tasemetele, nii algajatele kui ka edasijõudnutele. Alluva partneri kaasa võtmine ei ole kohustuslik, küll aga aga soovitatav.

Workshop toimub vene keeles tõlkega eesti keelde.

Workshopi viib läbi Boriss Mosafir (RUS).

Vaata ka:


Workshopi aeg: 15.00 - 19.00
Workshopi maksumus: 50 € paarile või üksikule top-ile
NB! Workshopil saab osaleda vaid 8 paari!


Samal õhtul peale workshopi toimub BDSM Estonia Stuudios pidu, kus Boris Mosafir teeb etteaste!

Peo aeg: 20.00 - 00.00
Peo pilet: seminaril osalejatele 25 €, teistele 30 €
Koht: BDSM Estonia Stuudio Tallinnas
Lisainfo ja registreerimine: PrintsessLilian@gmail.com

Boris Mosafir

In English:

Whipping workshop & party at BDSM Estonia Studio in Tallinn by Boris Mosafir (St. Petersburg, Russia)

Date: February 3rd, 2018
Workshop time: 3 pm - 7 pm
Workshop fee: 50 € for a couple or for a single top

Party time: 8 pm - midnight
Party ticket: for the participants of the seminar 25 €, for others 30 €
Venue: BDSM Estonia Studio in Tallinn, Estonia

Workshop description:
1. Introduction into the devices of flagellation (Flagellation (Latin flagellum, "whip"), flogging, whipping or lashing is the act of beating the human body with special implements such as whips, lashes, rods, switches, the cat o' nine tails, the sjambok, etc)
2. Different styles of flagellation
3. Practice
3.1. Posture of the top
3.2. Holding the whip, choosing the right strength of strike, movement of the whip 
3.3. Practice to achieve the perfect strike
3.4. Practice with flogger
3.5. Practice with snake
4. Analysis, Q&A

The workshop will be held in Russian language with translation to Estonian and/or English (according to the needs of the participants).

The seminar will be run by the famous Russian rigger Boris Mosafir (www.mosafir.ru) from St. Petersburg. Boris is a true master of combining bondage with pain, inflicting it either with ropes or whips.

After the seminar it will be possible to see, touch and purchase very high quality whips made by Russian masters. The price of the whips is very reasonable.

The seminar is meant for beginners as well as for experienced whippers. 

The party welcomes all adult (18+) people interested in BDSM.

During the party it will be possible to enjoy a performance by Boris Mosafir and, of course, welcoming drink, snacks and the company of other kinky, open minded people

Further information and registration: PrintsessLilian@gmail.com


На русском языке:

3 февраля 2018 года

В студии BDSM Estonia в Таллинне

Семинар - тренинг для постановки удара верхнему партнеру (флагеллянт, СМ-Топ)

Программа

1. Еще раз о различии в девайсах и их применении
2. Типы ударов
3. Практика
3.1. Стойка верхнего
3.2. Хват, замах, посыл, проводка
3.3. Упражнения на отработку правильного посыла при прямом ударе
3.4. Отработка разных типов ударов одним флоггером
3.5. Отработка разных типов ударов одной однохвостой плетью
4. Упражнения на контроль правильности и точности удара
5. Разбор сложностей, ошибок, ответы на вопросы

На семинаре вам понадобятся все девайсы которыми вы привыкли пользоваться, минимально - флоггер или кошка и плеть-однохвостка (кнут, снейк). Семинар рассчитан на любой уровень владения практикой. Нижние партнеры вам не понадобятся, но их присутствие не будет лишним.
Ведущий семинара: Борис Мосафир
Длительность: 4 часа (15.00 - 19.00)
Стоимость: 50 Евро с пары или одного Топа
Ограничение - максимально 8 пар (Топов)

Регистрация: PrintsessLilian@gmail.com

No comments:

Post a Comment