Monday, March 18, 2013

BDSM ≠ vägivald

Mul on väga kahju kuulda nii mõnegi subi käest, et eksisteerib nn dominante, kes mõistete BDSM ja vägivald vahele võrdusmärgi tõmbavad.

BDSM ei ole vägivald, isegi kui see pealiskaudsel vaatlusel nii võib näida. Erinevus seisneb KOKKULEPPELISUSES: vägivald ei ole  kokkuleppeline, BDSM mängud aga on (isegi kui mängitakse, et see nii pole, vt consentual non-consent, kasutatakse vajadusel eelnevalt kokku lepitud turvasõna). Vägivallas puudub austus teise inimese vastu, vägivallatseja on ükskõikne ja hoolimatu, empaatiavõimetu.

Endast ja oma alluvast lugu pidav Dominant ei saa BDSM mängus midagi sellist lubada. BDSM mängud saavad toimuda AINULT vastastikusel kokkuleppel ja heal Dominandil on tegelikult süda õiges kohas.

Kujuta ette, et palud kedagi tantsule. Palutaval on kaks võimalust: kas tulla või keelduda. Ta võib keelduda ka põhjendamata. Kõige rumalam on kedagi tantsupõrandale vägisi tirima hakata. See on nõme ja solvav.

Kui tundsid end ära ja tahaksid sel teemal rääkida, siis kirjuta Mulle: DominaFrankie@gmail.com

No comments:

Post a Comment