Sunday, November 18, 2012

Mistress ja orjatar

Mistress
Oli suurepärane laupäevahommik. julia tundis, kuidas ta süda jättis lööke vahele ja tahtis rinnust lausa välja hüpata, kui ta põlvitas Mistressi jalgade ees. Mistressi pilk oli suunatud sülesolevale laptopile ja Ta ignoreeris juliat täielikult.

Sellest oli möödunud pea nädal, kui orjatar oli viimati saanud loa orgasmi saada. Enne seda oli juliat mitmeid kordi päevas orgasmile väga lähedale lubatud, kuid lõpuni minemine oli absoluutselt keelatud olnud.

Oli laupäev ja julia lootis väga, et ehk täna ollakse ta vastu armuline ja lubatakse kas või üksainus kord tal rahuldus saada. Oi, kuidas ta seda tahtis...

julia kordas oma peas ikka uuesti ja uuesti reegleid, mis olid talle Mistressi poolt kehtestatud ja tema alluv olek süvenes. Eriti meeldis talle reegel, mis ütles, et tema kannatus on kingitus Mistressile ja et ta ei puutu oma vittu ilma Mistressi loata. julia korrutas seda lauset vaikselt ikka uuesti ja uuesti: „ minu kannatus on kingitus Mistressile ja ma ei puutu oma vittu ilma Tema loata“. Sellise korrutamisega tundis julia, kuidas ta oli täielikult Mistressi oma.

Mistressile meeldis väga juliat orgasmile lähedale viia ja siis vaadata teda kiimas piinlemas. Selline allumine on tegelikult väga kerge, kui alluv seda tõeliselt tahab.

Allumine oli raske, kui juliale anti raskeid valikuid. Näiteks hoidis Mistress juliat orgasmi äärel ja andis talle valiku, kas ta tahab oma Mistressile rõõmu valmistada ja lasta ennast karistada või saada luba minna orgasmini ilma karistuseta. julia ei saanud valida mõlemat ja see tegi otsustamise keeruliseks. Julia otsustas Mistressi naudingu kasuks. Mistress tegelikult teadis, et selline lahendus tuleb, sest ta ju tundis oma orjatari.

julia oli treenutud selleks, et saada orgasmi Mistressi käsu peale. Mistressile meeldis vaadata oma orjatari võitlust orgasmi tagasihoidmisel, kui ta oli sellele juba väga lähedal. Talle meeldis vaadata orjatari sundasendit, mis tal oli kästud võtta ja milles ta pidi püsima, olenemata sellest, mida Mistress temaga tegi.

Mistressile meeldis orjatari süütu nägu, mille too ette manas, kui ta oma iha suure vaevaga taltsutas. Mistressile meeldis lugeda kümneni ja seejärel lasta orjataril lõpetamiseks luba küsida. Kui orjatar jõudis lugemise lõpus eesmärgini, oli tal võimalus saada veel üks orgasm järgneva kolme päeva jooksul. julia ei teadnud kunagi ette, kas luba lõpetamiseks antakse ja selline ette mitteteadmine tegi ta eriti alluvaks. julial tuli iga orgasm välja teenida ja ta püüdis väga. ta teadis, et ei tohi valmistada pettumiust. Selline allumine pani julia tundma end tõeliselt elusana, see oli see, mis pani liblikad ta kõhus lendama.

1 comment: